Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Budżet obywatelski 2016 – wyniki

28-06-2016

20% frekwencja jest jedną z najwyższych jaką osiągnięto w historii polskich budżetów obywatelskich. Gratulacje za ten wynik należą się wszystkim, którzy oddali swoje głosy. Poniżej znajdą Państwo wyniki głosowania. Wzięło w nim udział 5528 mieszkańców. W przyszłym roku miasto zrealizuje pięć pierwszych zadań z listy rankingowej. Szczegółowy zakres prac przygotowany zostanie wspólnie z autorami zwycięskich wniosków.


       

Wyniki głosowania pierwszego Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego


1. Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek – budowa boiska wielofunkcyjnego, mini bieżni lekkoatletycznej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw (660 głosów).

2. Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) - teren zielony wzdłuż ul. Kopernika, od granicy dawnego dworca PKS, do kładki prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego (522 głosy).

3. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 na terenie OSiR-u Dzierżoniów – położenie nowej nawierzchni kortów, montaż studzienek i kanałów odpływowych wraz z drenażem (508 głosów).

4. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod chmurką (292 głosy).

5. Wykonanie parkingu i przebudowa chodnika naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różane 53 oraz przy ul. Sikorskiego (240 głosów).

6. Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 – naprawa ścian i wentylacji, wymiana parkietu, remont sanitariatów, remont szatni (215 głosów).

7. Przystosowanie pomieszczeń magazynowo-garażowych w Przedszkolu nr 2 (przy ulicy Mierniczej 2) na salę zajęć dla dzieci, szatnię i toaletę, doprowadzenie wody, kanalizacji i ogrzewania (206 głosów).

8. Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ulicy Wesołej (206 głosów).

9. Modernizacja placu zabaw na os. Makowym, przy ul. Wieniawskiego – usunięcie starych elementów placu zabaw, przygotowanie terenu, zakup i montaż nowych urządzeń do zabaw dla dzieci (171 głosów).

10. Park linowy w parku przy ul. Sikorskiego – tor na wysokości 5-7 m z 18 przeszkodami oraz tor na niższej wysokości (1m) dla małych dzieci (170 głosów).

11. Stworzenie alei rekreacyjno-sportowej ruchu pieszego na łączniku Dzierżoniów i Uciechów - budowa placu zabaw i siłowni plenerowych, budowa miejsc odpoczynku oraz miejsc parkingowych przed trasą (160 głosów).

12. Budowa rekreacyjno-wędkarskiego zbiornika wodnego za terenem ogrodów działkowych „JAR” - Wykonanie wykopu niecki przyszłego zbiornika, budowa mnicha piętrzącego wodę, wycinka niektórych drzew i krzewów (149 głosów).

13. Modernizacja placu zabaw i boisk sportowo-rekreacyjnych w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Publicznego nr 1, przy ulicy Batalionów Chłopskich (131 głosów).

14. Budowa siłowni plenerowej na os. Tęczowym (przy przedszkolu nr 7) – wykonanie utwardzenia placu pod przyszły montaż urządzeń do ćwiczeń oraz ewentualny montaż monitoringu (131 głosów).

15. Modernizacja i doposażenie placu zabaw na os. Młodych, stworzenie „Miejsca Spotkań” dla dzieci oraz montaż urządzeń rekreacyjnych dla dorosłych (119 głosów).

16. Budowa toru wyścigowego dla aut zdalnie sterowanych – odpowiednia lokalizacja wskazana przez UM – Wylanie asfaltu, budowa szykan wraz ze stanowiskami mechanicznymi dla aut zdalnie sterowanych: elektrycznych i spalinowych (117 głosów).

17. Modernizacja boiska przy ul. Miodowej - budowa placu zabaw i siłowni plenerowej, montaż urządzeń zabawowych i urządzeń do ćwiczeń wraz z zamontowaniem monitoringu i ogrodzeniem terenu (114 głosów).

18. Wykonanie miejsc parkingowych na os. Jasnym przy bloku nr 1 oraz dokończenie chodnika między blokami 2, 3 i 4 (100 głosów).

19. Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Złotej – zerwanie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy oraz utwardzenie terenu kostką betonową z osadzeniem krawężników (89 głosów).

20. Rajski Ogród - budowa fontanny, alejek spacerowych, oświetlenia, ławek i stolików z zadaszeniem w parku pomiędzy os. Jasnym, Błękitnym i Różanym, od strony ul. Piastowskiej (dawny Małpi Gaj) (77głosów).

21. Modernizacja toru BMX przy ulicy Sikorskiego – poprawa nawierzchni, montaż bramki startowej, doprowadzenie energii, zamontowanie kompresora z zabudową, zakup i montaż trybun (76 głosów).

22. Modernizacja placu zabaw Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – zakup i montaż urządzeń (73 głosy).

23. Przebudowa – modernizacja drogi osiedlowej od budynku na os. Tęczowym 8 do ulicy Akacjowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na całej powierzchni wskazanego zadania (71 głosów).

24. Budowa boiska typu ORLIK z trybunami, bieżni (60 m) i skoczni w dal na terenie Zespołu Gimnazjów nr 3 przy ul. Sikorskiego (67 głosów).

25. Budowa skweru zieleni z elementami placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych - tył podwórka ul. Wrocławska 37, 33, 35, 39, Strzelnicza i Ogrodowa (66 głosów).

26. Modernizacja boiska asfaltowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 – wymiana nawierzchni, montaż nowych trybun, bramek i piłkochwytów (63 głosy).

27. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Brzegowej – przygotowanie terenu pod budowę, montaż urządzeń do ćwiczeń, zamontowanie ogrodzenia i oświetlenia (61 głosów).

28. Ławeczka Zbyszka Cybulskiego – pomnik, rzeźba – lokalizacja przy DOK-u – zaprojektowanie i montaż ławeczki z rzeźbą aktora, obok którego każdy może usiąść i zrobić sobie zdjęcie (57 głosów).

29. Konkretna Pomoc - dokształcanie i wspieranie opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, zatrudnienie specjalistów: psychologa, rehabilitanta i innych fachowców w Domu Poklasztornym, ul. Garncarska 16 (56 głosów).

30. Rewitalizacja terenu po dawnych torach kolejowych (łącznik od Staszica do Asnyka) – stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej (56 głosów).

31. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zimowej 9 (ulica Korczaka – od strony Biedronki) (50 głosów).

32. Przebudowa chodnika wraz z przebudową drogi wjazdowej na os. Różane II i Zespołu Gimnazjów nr 3, wzdłuż budynków nr 32 do nr 37 (50 głosów).

33. Zakup i montaż 5-10 szt. samoobsługowych stacji naprawy rowerów przy dzierżoniowskich szlakach dla cyklistów – stacje powinny pozwalać na podwieszenie roweru, być wyposażone w podstawowy zestaw narzędzi na stalowych linkach oraz pompkę obsługującą różne standardy wentyli (44 głosy).

34. Budowa całorocznej sceny muzycznej „Pokaż Siebie” - miejsce wskazane przez UM – przygotowanie terenu pod scenę wraz z parkingiem oraz budowa konstrukcji scenicznej na bazie stali (43 głosy).

35. Wykonanie chodnika wzdłuż budynku 14 a, b, c, na os. Błękitnym – rozebranie starych chodników i wykonanie nowych z kostki brukowej oraz ułożenie korytek odprowadzających wodę deszczową (43 głosy).

36. Budowa terenu rekreacyjnego z elementami urządzeń zabawowych dla dzieci oraz siłowni plenerowej między ulicą Kwarcową a ulicą Zbyszka Cybulskiego – zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń rekreacyjnych siłowni zewnętrznej (40 głosów).

37. Remont chodników przy ulicy Spokojnej, Relaksowej, Piaskowej i ks. Dzierżonia (35 głosów).

38. Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora – naprawa podłogi, zakup wykładziny, części mebli, stolików i krzeseł, zakup naczyń, sprzętów AGD i RTV (34 głosy).

39. Rewitalizacja parku od skrzyżowania z Ząbkowicką, wzdłuż murów obronnych do ulicy Miodowej – modernizacja alei parkowych z uwzględnieniem ścieżki rowerowej, montaż małej architektury (29 głosów).

40 Festiwal Muzyczny „Dzierżonioff RockPark Festiwal” - stworzenie cyklicznej imprezy muzycznej prezentującej niekomercyjne zespoły z Dzierżoniowa (27 głosów).

41. Oświetlenie głównych alejek na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie (24 głosy).

42. Street art/graffiti „Miasto Pozytywnych Kolorów” - zakup farb w spray'u, wykonanie projektów rysunków, które zostaną przeniesione na wskazane przez UM ściany budynków (23 głosy).

43. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej, na wysokości budynku nr 14 - przedszkola i żłobka niepublicznego (13 głosów).

44. Remont i modernizacja Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego – likwidacja starej nawierzchni, wykonanie nowej, funkcjonalnej i estetycznej, instalacja tablic informacyjnych na temat Rotmistrza (11 głosów).

45. Cyrk bez zwierząt - pokazy akrobatyczne (Variete) z udziałem artystów gimnastyków i akrobatów - lokalizacja wskazana przez UM (11 głosów).

46. Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla dzierżoniowskich seniorów – zakup szczepionek i wykonanie szczepień w miejscu wskazanym prze UM. (11 głosów).

47. Wykonanie nowych chodników wzdłuż ulicy Lipowej (7 głosów).

48. Budowa chodnika wzdłuż os. Młodych, od skrzyżowania ul. Korczaka z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Letnią(6 głosów).

49. Wykonanie chodnika wzdłuż budynku 13 a, b, c, na os. Błękitnym od strony wejść oraz likwidacja istniejącego stołu, zamontowanie ławek (3 głosy).

50. Wykonanie utwardzenia placu z tyłu budynków 13, 15, 17 przy ul. Ząbkowickiej (1 głos).

Polecane informacje:

 • Kilkadziesiąt starych pieców mniej

  39,5 tys. zł – tyle pieniędzy trafi do mieszkańców Dzierżoniowa, którzy w ubiegłym roku wymienili swoje stare, węglowe piece na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Dzierżoniów...

  Czytaj dalej
 • W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego, lokalnego telefonu zaufania 883-993-525. Dowiesz się, gdzie i na jakie wsparcie możesz liczyć w Dzierżoniowie.

  Przemoc domowa, uzależnienia? Zadzwoń na lokalny telefon zaufania

  W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego,...

  Czytaj dalej
 • W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych. Można jeszcze do niej dołączyć. Zajęcia prowadzi psycholog Joanna Pawlak.

  Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą i współuzależnieniami

  W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych....

  Czytaj dalej
 • Dobiega końca rewitalizacja parku im. Janusza Kusocińskiego

  Jak zmienia się park im. Janusza Kusocińskiego

  - To jeszcze nie jest efekt końcowy, ale zmiany są już widoczne. Pielęgnacja istniejącej zieleni, dużo nowych nasadzeń, wyremontowane ścieżki i alejki, nowa "mała architektura"....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C