Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Środki Unii Europejskiej

Projekty realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  • Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę kanalizacji deszczowej - więcej informacji

  • Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna - projekt parterski

  • Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO - projekt partnerski

  • Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - projekt partnerski

  • Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - projekt partnerski

  • Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne – projekt partnerski

  • Dobry Start - tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych - informacja o projekcie
  • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - informacje o projekcie
Projekty realizowane z programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020Projekty realizowane w ramach programu "Horyzont 2020"

Projekt finansowany ze środków  programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 723868


Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C