Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Programy Edukacyjne

Każdy może zostać Omnibusem -  6.969.149,98 zł dofinansowania  
Projekt realizowano w latach 2009-2012 w ramach partnerskiej współpracy Dzierżoniowa (lider projektu), Serocka i Kluczborka. 5.762 uczniów z 31 szkół szkół podstawowych i gimnazjów doskonaliło i rozwijało kompetencje porozumiewania się w językach obcych, logicznego myślenia, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się ze zrozumieniem. W ramach tego projektu szkoły zyskały także nowoczesne wyposażenie, m.in. tablice interaktywne, mikroskopy z kamerami, przestrzenne modele DNA, zestawy plansz i foliogramów tematycznych o treściach przyrodniczych oraz  stacje meteorologiczne, aparaty cyfrowe  i zestawy programów do obróbki zdjęć.


Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu -  847 483,06 zł dofinansowania
Grupę docelową stanowiło 70 dzieci w wieku 3-5 lat z przedszkoli publicznych oraz 116 rodziców i opiekunów prawnych. W ramach projektu utworzono 3 dodatkowe oddziały w przedszkolach publicznych, w których realizowane było wychowanie zdrowotne, opieka pielęgniarska, opieka logopedy, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i opieka rehabilitacyjna dla 3 niepełnosprawnych dzieci. U dzieci wykonano łącznie 264 badań m.in. wad postawy, wzroku i słuchu. Do nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych zakupiono: meble do sal przedszkolnych oraz do szatni, zabawki, pomoce dydaktyczne, tablice korkowe i magnetyczne, programy edukacyjne i książki oraz artykuły papiernicze i biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć, telewizory, odtwarzacze DVD, radioodtwarzacze, notebooki z oprogramowaniem i nakładki dotykowe.


Edukacyjna przygoda – zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów - 338 376,95 zł dofinansowania
Projekt skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. 663 uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,  otrzymało wsparcie w postaci dodatkowych zajęć i bezpłatnych pomocy dydaktycznych. Szkoły otrzymały m.in. laptopy z oprogramowaniem, gry interaktywne, edukacyjne, dydaktyczne, programy do diagnozy i terapii logopedycznej.


W TPD każdy znajdzie to, co chce - buduj z nami swoją przyszłość - 499.321,44 zł dofinansowania
Liderem programu był urząd, partnerem dzierżoniowski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Celem programu była aktywna integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Program objął wsparciem 481 uczestników - uczniów, dorosłych, samotnych matek i bezrobotnych. W ramach programu organizowano bezpłatne zajęcia i porady profilaktyczno-wychowawcze. Rodzice korzystali z usług psychologa, logopedy i pielęgniarki. Dzieci otrzymywały bezpłatne posiłki.


Nauka to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie -  683 176,94 zł dofinansowania
Z projektu wyrównującego szanse edukacyjne skorzystało 540 uczniom dzierżoniowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Polegał on na organizacji dodatkowych zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, fizyki chemii i języków obcych. Dzierżoniowskie szkoły wzbogaciły się również o nowe wyposażenie, m.in. słowniki do języków obcych i flipcharty, natomiast uczniowie oraz trenerzy otrzymali bezpłatnie m.in. podręczniki, ćwiczenia, testy i słowniki. Dzięki temu uczniowie mający problemy w nauce poprawili swoje oceny, zwiększyli motywację do nauki i nabrali pewności siebie.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C