Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Dzierżoniowska Rada Seniorów

Dzierżoniowska Rada Seniorów podejmuje działania integrujące dzierżoniowskie środowiska osób starszych oraz wzmacnia udział seniorów w życiu społecznym Dzierżoniowa. Dla lokalnego samorządu jest źródłem informacji o oczekiwaniach i potrzebach osób starszych i reprezentuje ich interesy.

Jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, opiniodawczym i doradczym. Zajmuje się zapobieganiem marginalizacji osób starszych, wspieraniem ich aktywność, profilaktyką i promocją zdrowia seniorów, przełamywaniem stereotypów na temat osób starszych i starości, rozwojem form wypoczynku, dostępem do edukacji i kultury dla ludzi starszych oraz buduje autorytet seniorów.

Dzierżoniowską Radę Seniorów powołano Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa 30 czerwca 2014 r. Swoją działalność realizuje poprzez współpracę z władzami miasta, monitorowanie potrzeb osób starszych i ustalanie zadań priorytetowych w tym zakresie, wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, informowanie lokalnej społeczności o kierunkach działań na rzecz osób starszych, które podejmowane są przez organizacje pozarządowe i miasto.

Dzierżoniowska Rada Seniorów pełni dyżur w sprawach rozwiązywania problematyki osób starczych w sali Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 12:00 do 13:00. Obsługą administracyjną Dzierżoniowskiej Rady Seniorów zajmuje się Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, tel. 74 645 08 90.

 

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C