Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Publikacje o Dzierżoniowie

"Dzierżoniów i jego mieszkańcy" - publikacja jest rezultatem projektu wydawniczego realizowanego wspólnie z Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa. Prezentuje wspomnienia mieszkańców Dzierżoniowa związane z przełomowym rokiem 1945 oraz okresem powojennym. Tom I wzbogacają archiwalne zdjęcia, w dużej mierze, publikowane po raz pierwszy.
"Smok z Dzierżoniowa" - to bajka dla dzieci opowiadająca o dzierżoniowskim smoku, który oprowadza młodych czytelników "Traktkem Smoka" po najważniejszych zabytkach miasta. Do bajki dołączona jest gra planszowa.
„Rocznik Dzierżoniowski” - wydawany od kilkunastu lat przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa. Opisuje najważniejsze wydarzenia z życia miasta i powiatu. Rocznik jest przeglądem wydarzeń oraz historii, którymi żyło miasto.
„Dzierżoniów” – monografia ułatwiająca poznanie historii miasta. Dzięki temu opracowaniu Dzierżoniów dołączył do elitarnej grupy miast posiadających obszerne i naukowe opracowanie, ukazujące najbardziej odległą i bliską przeszłość.
„Dzierżoniów – wiek miniony” - plon naukowej konferencji historycznej „Dzierżoniów - wiek miniony”, która odbyła się w Dzierżoniowie w marcu 2007 r. Publikacja zawiera m.in. referaty zaprezentowane podczas konferencji, a także podsumowuje miasto poprzez pryzmat minionego stulecia.
„Architektura Dzierżoniowa XIX wieku” - owoc kilkuletniej pracy dzierżoniowianina Piotra Kmiecia - architekta, współpracownika „Fundacji Otwartego Muzeum Techniki” przybliża nam walory architektury miasta, architektury drugiej połowy XIX wieku i początku XX. W polu widzenia autora znalazły się kształtujące obraz naszego miasta dzieła sztuki budownictwa z infrastrukturą Dzierżoniowa.
„Dzierżoniów nieodkryte miasto” - album zawierający ponad 100 fotografii oferuje spacer po mieście i jego najpiękniejszych zakątkach.
„Dzierżoniów – 850 lat pod opieką św. Jerzego” – album prezentujący prace plastyczne o tematyce związanej z Parafią pw. Św. Jerzego. Prace powstały dzięki konkursowi, zorganizowanemu przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dzierżoniowie.
„Dzierżoniów na dawnej pocztówce” - zestaw widokówek, przedstawiających pierwsze czterdzieści lat XX w. Do książki dołączona jest mapa w języku niemieckim przedstawiająca dawny plan ówczesnego Reichenbach. Wydawnictwo świetnie ilustruje jak z upływem lat zmieniał się wizerunek miasta.
„Dzierżoniów w obrazie i słowie” – drugi zbiór pocztówek dzierżoniowskich. Album „opowiada” historie ulic i budynków. Różnorodne pocztówki i grafiki wykorzystane w książce pochodzą głównie z I połowy XX w.
„Dzierżoniów” - kolejny album ukazujący najpiękniejsze uroki, zabytki i zakątki miasta. Wydanie zawiera najnowsze zdjęcia ukazujące Dzierżoniów. Wysoka jakość fotografii pozwala na dokładne „zwiedzenie” wybranych miejsc.
„Solidarność Ziemi Dzierżoniowskiej 1980-1989 – przyczynek od dziejów” - fenomen „Solidarności” na przykładzie ziemi dzierżoniowskiej odzwierciedla procesy zachodzące w kraju. Liczne zdjęcia, wspomnienia oraz relacje ludzi, którzy brali udział w tworzeniu „Solidarności” na terenie dzisiejszego powiatu dzierżoniowskiego pozwalają na przyswojenie tematu walki o wolność.
„Był sobie wiersz...” - antologia poezji uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im.Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Wybór wierszy to prawdziwie literacka projekcja młodzieńczych niepokojów i zwątpień, radości i nadziei. Układ poetów z zbiorze nie jest przypadkowy, wyznacza moment ich pobytu w liceum w latach 1998-2009 r.
„Jestem blisko” - zbiór wierszy i prozy związanej z Ziemią Dzierżoniowską. W twórczości Edwarda Berbecia - poety i prozaika z zamiłowania szczególnie ważne miejsce zajmuje wątek autobiograficzny: motyw obrzeży miasta, ludzie którzy pojawili się na jego drodze, dylematy sumienia i podziw dla miejsca, w którym żyje i tworzy.
„Dzieci Gór Sowich” - tomik wierszy Adama Lizakowskiego. W wierszach pojawiają się charakterystyczne i ulubione miejsca poety. Bohater liryczny przemierza w nich sowiogórskie szlaki poszukując swej młodości i zagubionego czasu.
„Ośrodek Sportu i Rekreacji w życiu sportowo-kulturalnym Dzierżoniowa na przełomie XX i XXI wieku” - jubileuszowa publikacja, wydana z okazji obchodów 35-lecia istnienia i działalności placówki. Książkę napisał Bartłomiej Perlak - urodzony w Dzierżoniowie historyk, który lata swojej młodości poświęcił sportowi. Publikacja to także zapis wielu innych wydarzeń towarzyszących tej instytucji.
„W cieniu wielkiej sowy monografia gór sowich” - owoc pracy dwudziestu badaczy i krajoznawców związanych z Górami Sowimi. Książka ukazuje środowisko naturalne i przeszłość Gór Sowich. Liczne fotografie i publikacje pojawiają się niekiedy po raz pierwszy, co pozwala na poznanie wszystkich tajników Gór Sowich i okolic.
„Wspomnienia Absolwentów RADIOBUDY” - pamiętnik uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, czyli „Radiobudy”. Publikacje cechuje różnorodna treść wspomnień oraz sylwetki nauczycieli, rówieśników i samych autorów.
„Wielcy twórcy Gór Sowich” – odsłona dzieła i dorobku życia urodzonych techników, przemysłowców, architektów, działaczy społecznych, artystów i poetów, którzy zapisali się na kartach historii dziejów Dzierżoniowa i okolic. Podzielona na 3 działy: „Twórcy kultury”, „Technicy i pionierzy przemysły” oraz „Dziedzictwo” ukazuje także ważne dla naszego regionu momenty.
„Prawda ponad wszystko” - monografia życia i działalności dziewiętnastowiecznego pszczelarza – księdza Jana Dzierżona – patrona Dzierżoniowa.
„Kościół i parafia św. Jerzego w Dzierżoniowie” - to jubileuszowa publikacja wydana z okazji przypadającego 850-lecia parafii. Książka przedstawia zarys dziejów kościoła i parafii na tle historii miasta. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono chronologicznie burzliwe losy kościoła. Całość zdobiona jest bogato zdjęciami, ilustracjami, pocztówkami i mapkami.
„Dziennik wydarzeń punktu zborczego w Dzierżoniowie z lat 1946-1947” – najnowsza historia powiatu dzierżoniowskiego, poświęcona tematyce wysiedlania Niemców z Polski. Dziennik szczegółowo opisuje organizację i działalność punktu zborczego.
"Kronika Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej” – spisana w 80. rocznicę powstania i 20. rocznicę reaktywowania związku kronika opisuje działalność dzierżoniowskich sybiraków. W książce opublikowano m.in. wspomnienia sybiraków, relacje z najważniejszych dla sybiraków wydarzeń oraz wiersze o Syberii.
„Ziemia Dzierżoniowska w Dziejach Polski i Europy” – uzupełnione i rozszerzone wydanie materiałów pomocniczych do nauki historii regionalnej autorstwa Henryka Kwiatkowskiego. Publikacja Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa skierowana jest do nauczycieli i uczniów zainteresowanych poznaniem bogatej przeszłości Dzierżoniowa.
„Coś więcej niż Góry Sowie” – wydany 2009 roku przewodnik po ziemi Dzierżoniowskiej oprócz podstawowych informacji o regionie jest zachętą i dobrym „towarzyszem” wycieczek po powiecie. Kompendium praktycznych informacji dla aktywnych mieszkańców i turystów odwiedzających Dzierżoniów i chcących poznać najpiękniejsze miejsca w okolicy.
„Dzierżoniów” – historia – sztuka – kultura” – autorzy najnowszego przewodnika o mieście proponują poznawanie historii Dzierżoniowa poprzez jego budowle i pomniki. Atutem wydawnictwa są m.in. pomijane w innych przewodnikach zabytki architektury przemysłowej.
„Dzierżoniów wieki minione” – książka jest efektem zorganizowania w Dzierżoniowie konferencji historycznej o takim samym tytule. Ponad trzystustronnicowe wydawnictwo opisuje średniowieczne losy Dzierżoniowa aż do końca XX wieku.
"STUDNIA BEZ DNA” - to książka opisująca wspomnienia polskich przesiedleńców z Kresów w latach 1939 - 1946 r. Autorami są ludzie, którzy opisujący własną historię i poglądy.
Trudne początki i rozwój dzierżoniowskiej „RADIOBUDY” – zbiór wspomnień najstarszych absolwentów obecnego Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, znanego jako „Radiobuda”. Książka pozwoli nie tylko poznać dawne losy szkoły, ale także przenieść się w czasy dawnego Dzierżoniowa. Liczne fotografie dodatkowo zdobią i tak już barwne opowieści tych, którzy szkołę skończyli ponad pół wieku temu.
Opowieści o najstarszych dziejach miasta. Niektóre z nich są zaskakujące, wszystkie warte poznania. „Dzierżoniowskie Legendy i Opowieści” autorstwa Janiny Weretki-Piechowiak można już kupić w Wydziale Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Publikacja jest rezultatem przemyśleń i spostrzeżeń, które poczyniono w trakcie zbierania materiałów inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych. Część albumową wypełniają fotografie najstarszych nagrobków z opisami hebrajskich i niemieckich inskrypcji wraz z ich tłumaczeniami na jeżyk polski. Znajdziemy tu również szczegółową historię cmentarza i wykaz wszystkich znajdujących się na nim grobów.

Książka autorstwa Marka Golińczaka o muzyce przełomu lat 80. i 90. w Dzierżoniowie. Tworzą ją wywiady z byłymi członkami działających w Dzierżoniowie i okolicy formacji i organizatorami koncertów.


Wszystkie ww. publikacje dostępne są w siedzibie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C