Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Prawo lokalne

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Określone zadania wykonują organy gminy: Rada Miejska Dzierżoniowa (organ stanowiący) i Burmistrz Dzierżoniowa (organ wykonawczy, który wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa).

Rada Miejska podejmuje uchwały, Burmistrz wydaje zarządzenia, które składają się na szeroko pojęte prawo lokalne Dzierżoniowa, które publikowane jest w tej zakładce.

Należy tu zwrócić uwagę na akty prawa miejscowego - uchwały i zarządzenia, które aby mogły obowiązywać, wymagają ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego. Akty prawa miejscowego obowiązują na obszarze działania organów gminy. Ustawa o samorządzie gminnym dzieli je na:

1) akty wydawane na podstawie upoważnień ustawowych, które dotyczą m.in. wewnętrznego ustroju gminy i instytucji gminnych - np. ich statuty, zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

2) przepisy porządkowe, które regulują materię wymagającą podejmowania szybkich decyzji. Może je wydać rada w sytuacji, gdy sprawa nie jest uregulowana w przepisach powszechnie obowiązujących i zachodzi niezbędna potrzeba ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W przypadkach nie cierpiących zwłoki (np. w przypadku powodzi, innych klęsk żywiołowych) wyjątkowo burmistrz jest upoważniony do ich wydawania w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji przez radę gminy.

Cechą aktów prawa miejscowego jest powszechność ich obowiązywania na terenie działania organu, który je ustanowił, wyznaczają adresatowi prawa lub obowiązki. Kierowane są one do nieokreślonego kręgu adresatów, poprzez wskazanie jego cech, nie nazwy np. właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy.

Rejestr uchwał

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C