Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Burmistrz

Dariusz Kucharski - urodził się 29.10.1968 roku w Dzierżoniowie. Jest żonaty, ma dwoje dzieci, z wykształcenia jest inżynierem inżynierii środowiska. Absolwent SP 9 i Zespołu Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie oraz  Politechniki Wrocławskiej.

Pracował w nieistniejącej już Silesianie, w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Dzierżoniowie, przekształconym następnie w spółkę pracowniczą DZT S.A. i firmach ciepłowniczych. W roku 2000 został powołany na stanowisko wiceprezesa spółki prowadzącej prace budowlane – instalacyjne w branży energetycznej DZT BUILDING sp. z o.o., po dwóch latach został zastępcą prezesa ds. technicznych i eksploatacji w bielawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W roku 2004 objął stanowisko dyrektora regionu w firmie DZT FORTUM sp. z o.o. Od roku 1998 aktywnie zaangażował się również w działalność społeczno-polityczną. W kolejnych wyborach samorządowych był kandydatem na Radnego Rady Miejskiej w Dzierżoniowie z ramienia stowarzyszeń lokalnych: w 1998 roku z ramienia Dzierżoniowskiej Unii Obywatelskiej (DUO), a w 2002 roku Obywatelskiego Bloku Samorządowego (OBS).

W wyborach samorządowych w 2006 roku startował z listy Platformy Obywatelskiej (PO) jako kandydat na radnego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Objął mandat radnego powiatu i został wicestarostą. Ten wynik powtórzył w 2010 roku.

W wyborach samorządowych zdobył 5656 głosów, wygrywając w I turze.

Do zakresu zadań burmistrza należy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 • koordynowanie działalności komórek i jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnianie Zastępców Burmistrza i pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu oraz prowadzenie oceny kadry kierowniczej Urzędu,
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 • wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym posiedzeniu,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 • składanie sprawozdań z wykonywania uchwał Rady,
 • koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej miasta,
 • formułowanie i realizacja polityki i strategii miasta,
 • monitorowanie usług świadczonych przez Urząd,
 • określanie standardów jakości usług świadczonych przez Urząd,
 • nadzór i realizacja celów dotyczących BHP,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwały Rady.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C