Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Kultura bez granic

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
„Przekraczamy granice"

 

27.I.2011 roku otrzymano pismo informujące, iż Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził do dofinansowania projekt pt.: „Kultura bez granic".

Cel projektu: rozwój i zacieśnianie współpracy transgranicznej pomiędzy uczniami i nauczycielami z Zespołu Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie i gimnazjum z Lanskroun poprzez:

  • zapoznanie uczestników z kulturą, historią, tradycjami (m.in. dzieje Zakonu Cystersów, Zamku Książ i księcia Bolka I, prezentacje wybitnych postaci i ich osiągnięć),
  • poznawanie i promowanie walorów turystyczno-krajobrazowych (m.in. Ogród Botaniczny, Palmiarnia),
  • kształtowanie postaw tolerancji, otwartości, szacunku (m.in. organizacja konkursu tańca, piosenki, filmy ze spotkań uczniów),
  • poznawanie języka (np.: w trakcie integracyjnej dyskoteki, wyjścia na bilard),
  • wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami,
  • wykorzystywanie internetu jako narzędzia do porozumiewania się i wymiany doświadczeń,

Czas realizacji projektu:  II - XII.2011 roku 
  
Całkowita wartość projektu: 29 749,00 Euro, 
z tego:

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 25286,65 Euro,
  • środki finansowe z budżetu państwa (10%) 2974,90 Euro,
  • środki finansowe z budżetu gminy (wkład własny, 5%) 1487,45 Euro.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 17.03.2011 roku. 

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C