Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa

- obszaru aktywności gospodarczej


16.02.2007 r. 

7 lutego 2007 roku została podpisana umowa finansowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Dzierżoniowa, przyznająca dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 1.1.1 „Infrastruktura drogowa” na realizację projektu „Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszaru aktywności gospodarczej”. Projekt zakładał przebudowę dróg gminnych w celu uzyskania standardów europejskich dotyczących nośności dróg dla transportu ciężkiego. Projektem były objęte następujące ulice:

1. Andersa

2. Kopernika wraz z remontem mostu nad potokiem Brzęczek i kładki dla pieszych nad rzeką Piławą

3. Strumykowa wraz z remontem wiaduktu kolejowego i dwóch mostów nad potokiem Brzęczek

4. Osadnicza

5. Podwalna

6. Zielona

7. Ciepłownicza

Oprócz przebudowy jezdni wraz z podbudową planowane było wykonanie lub wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ścieżek rowerowych i chodników.

Wartość projektu szacowana była na poziomie 11,5 mln PLN. Zgodnie z umową dofinansowanie osiągnie poziom 61,67% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 7,04 mln PLN.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2006-2008. W tym celu w 2006 roku wykonano dwa zadania, stanowiące cześć projektu. Zrealizowano zakres prac na ul. Andersa oraz na ul. Kopernika (odcinek od Bat Chłopskich do Sienkiewicza).

Obecnie przy wydatnej pomocy Inżyniera Kontraktu trwają prace przygotowawcze do procedury wyłonienia wykonawcy na pozostałe zadania. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest wiosną 2008 roku.

Listopad 2007

Roboty budowlane związane z realizacją kolejnych części projektu rozpoczęły się w maju 2007 roku, niezwłocznie po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy zgodnej z Prawem zamówień publicznych. Wartość projektu w wyniku przetargu wzrosła do kwoty 13,1 mln PLN. Kwota dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pozostała na stałym poziomie. Różnica wynikająca ze wzrostu wartości zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Prace budowlane zakończyły się na trzech odcinkach ulic: Ciepłowniczej, Osadniczej i Strumykowej (odcinek Kopernika-Kolejowa). Ponadto, do końca 2007 roku, spodziewane jest zakończenie robót drogowych na ul. Kopernika na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.

Pozostałe rozpoczęte zadania, do których należą ulice: Zielona, Podwalna i Strumykowa od ul. Kolejowej do OSiR-u zostały zakończone wiosną 2008 roku.

Wrzesień 2008 rok - zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji

1.     ul. Andersa

2.     ul. Kopernika - w pliku inwestycje zdjęcie po prawej stronie - 2008 rok

3.     ul. Strumykowa - w pliku inwestycje - 2008 rok

4.     ul. Osadnicza -  w pliku inwestycje - 2008 rok

5.     ul. Podwalna

6.     ul. Zielona

7.     ul. Ciepłownicza

Grudzień 2008 rok - podpisanie aneksu na zwiększenie dofinansowania projektu

  • całkowita wartość projektu - 13 073 374,21 PLN
  • całkowite wydatki kwalifikowane - 11 410 153,74 PLN
  • dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR - 8 557 615,29 PLN
  • wkład własny - 2 852 538,45 PLN

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C