Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Żyjemy we wspólnej Europie

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
„Przekraczamy granice” 
 
12.VII.2010 roku otrzymano pismo informujące, iż Euroregionalny Komitet Sterującyzatwierdził do dofinansowania projekt pt.: „Żyjemy we wspólnej Europie”.

Cel projektu:
 rozwój i zacieśnianie polsko-czeskiej współpracy między uczniami, ich rodzinami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dzierżoniowie i  Szkoły Podstawowej w Lanskroun poprzez:
  • poznawanie języka, kultury i tradycji partnera projektu podczas organizowanych spotkań i imprez  dla polskich i czeskich uczniów i nauczycieli,
  • wymianę doświadczeń polskich i czeskich nauczycieli w zakresie edukacji  i wychowania dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie u młodego pokolenia  postaw tolerancji, otwartości, szacunku dla wartości ważnych w życiu każdego człowieka,
  • uświadomienie znaczenia zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i celowości nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej,
  • wykorzystanie internetu jako narzędzia do porozumiewania się i wymiany doświadczeń,
  • poznanie pięknych i malowniczych terenów Ziemi Kłodzkiej  i Pardubickiego Kraju.
Czas realizacji projektu:  II.2011 – VI.2012 roku 
  
Całkowita wartość projektu: 38 460,20 Euro, 
z tego 
  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (78%) 30 000,00 Euro,
  • środki finansowe z budżetu państwa (9,18%) 3 529,41  Euro,
  • środki finansowe z budżetu gminy (wkład własny, 12,82%) 4 930,79 Euro.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 17.08.2010 roku. 

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C