Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Czym zajmą się radni podczas sierpniowej sesji?

26-08-2020
Od upamiętnienia Dnia Solidarności i Wolności (polskie święto państwowe, obchodzone 31 sierpnia i ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 rozpocznie się sierpniowa sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Od upamiętnienia Dnia Solidarności i Wolności (polskie święto państwowe, obchodzone 31 sierpnia i ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 rozpocznie się sierpniowa sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

W części uroczystej obrad wręczone też zostaną powierzenia stanowisk dzierżoniowskim dyrektorom przedszkoli publicznych nr 2, 3 i 7 oraz dyrektorom Szkoły Podstawowej nr 1 i 3. Siedmiu nauczycieli dzierżoniowskich szkół podstawowych i przedszkoli po złożeniu ślubowania otrzyma akty nadania stopnia awansu zawodowego.

W przygotowanym przez przewodniczącego rady porządku obrad znalazło się ponad dwadzieścia projektów uchwał. Dotyczą one m.in. wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczącego wyczyszczenia rzeki Piławy w granicach administracyjnych Dzierżoniowa, planów zagospodarowania przestrzennego, finansów miasta oraz zmian w opłatach za opiekę żłobkową ustalonych przez burmistrza z rodzicami w ramach konsultacji społecznych..

Relację z obrad można oglądać na żywo, w Biuletynie Informacji Publicznej dzierżoniowskiego urzędu dostępne są także nagrania z wcześniejszych sesji.

21. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji odbędzie się 31 sierpnia. Początek obrad o godz. 12.00 w Sali Rycerskiej Ratusza. Sesja jest otwarta dla mieszkańców, ale dla zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa w czasie obrad, przed wejściem nalezy zdezynfekowć ręce i przebywać w maseczkach ochronnych.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Dzień Solidarności i Wolności w 40 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych – przyjęcie Apelu Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie upamiętnienia podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku.
 3. Wręczenie powierzenia Pani Magdalenie Zagórskiej - Bajron stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie.
 4. Wręczenie powierzenia Pani Iwonie Grzesiak - stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie.
 5. Wręczenie powierzenia Pani Lilianie Bąk - stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie.
 6. Wręczenie powierzenia Pani Monice Szczuckiej - stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie.
 7. Wręczenie powierzenia Pani Reginie Walendowskiej - stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie.
 8. Ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego siedmiu nauczycielom dzierżoniowskich szkół podstawowych i przedszkoli.
 9. Przedstawienie porządku obrad.
 10. Przyjęcie protokołu 20 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (z dnia 22 czerwca 2020 r.).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Dzierżoniowa - projekt nr 189.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa – projekt nr 190.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie porozumienia na udrożnienie rzeki Piławy w granicach administracyjnych Dzierżoniowa – projekt nr 191.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym – projekt nr 192.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów – projekt nr 193.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach – projekt nr 194.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i nadania mu Statutu – projekt nr 195.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów programu „Dzierżoniów przyjazny Seniorom” – projekt nr 196.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2019-2023 - projekt nr 197.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  położonego po wschodniej stronie ulicy Batalionów Chłopskich, pomiędzy granicą Dzierżoniowa z Bielawą i budowaną obwodnicą Dzierżoniowa - projekt nr 198.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  położonego w sąsiedztwie rzeki Piławy, pomiędzy ulicą Staszica i budowaną obwodnicą Dzierżoniowa - projekt nr 199.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - projekt nr 200.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie - projekt nr 201.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji  Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 – projekt nr 202.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie - projekt nr 203.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów - projekt nr 204.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie – projekt nr 210.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok - projekt nr 205.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - projekt nr 206.
 30. Podjęcie uchwały – w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta Rady Miejskiej Dzierżoniowa - projekt nr 207.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta Rady Miejskiej Dzierżoniowa - projekt nr 208.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa - projekt nr 209.
 33. Założenia do budżetu miasta na 2021 rok.
 34. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
 35. Raport Monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego.
 36. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa za II kwartał 2020 r.
 37. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 38. Wolne wnioski i informacje.
 39. Zamknięcie sesji.

Polecane informacje:

 • Kilkadziesiąt starych pieców mniej

  39,5 tys. zł – tyle pieniędzy trafi do mieszkańców Dzierżoniowa, którzy w ubiegłym roku wymienili swoje stare, węglowe piece na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Dzierżoniów...

  Czytaj dalej
 • W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego, lokalnego telefonu zaufania 883-993-525. Dowiesz się, gdzie i na jakie wsparcie możesz liczyć w Dzierżoniowie.

  Przemoc domowa, uzależnienia? Zadzwoń na lokalny telefon zaufania

  W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego,...

  Czytaj dalej
 • W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych. Można jeszcze do niej dołączyć. Zajęcia prowadzi psycholog Joanna Pawlak.

  Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą i współuzależnieniami

  W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych....

  Czytaj dalej
 • Dobiega końca rewitalizacja parku im. Janusza Kusocińskiego

  Jak zmienia się park im. Janusza Kusocińskiego

  - To jeszcze nie jest efekt końcowy, ale zmiany są już widoczne. Pielęgnacja istniejącej zieleni, dużo nowych nasadzeń, wyremontowane ścieżki i alejki, nowa "mała architektura"....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajPartly cloudy9°C

JutroPartly cloudy16°C