Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Kolejna pomoc dla firm

23-04-2020

Trwa nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie na dofinansowania dla przedsiębiorców. Warto sprawdzić kto i na jakich zasadach może się o nie ubiegać.

Wnioski można składać na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich

przedsiębiorców, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na

ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nabór będzie prowadzony do 5 maja.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełnienia wniosków oraz wymagane załączniki znajdują się na stronie internetowej PUP w Dzierżoniowie w zakładce dla pracodawców

i przedsiębiorców/tarcza antykryzysowa COVID-19

Wnioski można składać:

- w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (preferowany sposób składania wniosków);

- w wersji papierowej poprzez wysłanie na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do Urzędu, Rynek 27, Dzierżoniów (w godz. 8 – 14).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Kompletne wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do urzędu, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Planowane są kolejne nabory wniosków o udzielenie ww. form wsparcia, które ogłaszane będą w następnych miesiącach. Jednocześnie informujemy, iż dofinansowanie przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek (bez względu na datę złożenia wniosku). Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych (np. w przypadku prac interwencyjnych). Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Ww. formy dofinansowania stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście

trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.).

Wraz z wnioskami należy złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (formularz stanowi załącznik do wniosków). Jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP

bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach z wnioskiem należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem:

https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264

Wymienione formy pomocy współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie projektów:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (V)" oraz „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim (VI)".

Polecane informacje:

 • Kilkadziesiąt starych pieców mniej

  39,5 tys. zł – tyle pieniędzy trafi do mieszkańców Dzierżoniowa, którzy w ubiegłym roku wymienili swoje stare, węglowe piece na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Dzierżoniów...

  Czytaj dalej
 • W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego, lokalnego telefonu zaufania 883-993-525. Dowiesz się, gdzie i na jakie wsparcie możesz liczyć w Dzierżoniowie.

  Przemoc domowa, uzależnienia? Zadzwoń na lokalny telefon zaufania

  W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego,...

  Czytaj dalej
 • W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych. Można jeszcze do niej dołączyć. Zajęcia prowadzi psycholog Joanna Pawlak.

  Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą i współuzależnieniami

  W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych....

  Czytaj dalej
 • Dobiega końca rewitalizacja parku im. Janusza Kusocińskiego

  Jak zmienia się park im. Janusza Kusocińskiego

  - To jeszcze nie jest efekt końcowy, ale zmiany są już widoczne. Pielęgnacja istniejącej zieleni, dużo nowych nasadzeń, wyremontowane ścieżki i alejki, nowa "mała architektura"....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C