Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Nabór na stanowisko opiekuna dzierżoniowskiej ogrzewalni

08-09-2020
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekun ogrzewalni miejskiej w Dzierżoniowie (umowa cywilnoprawna).

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekun ogrzewalni miejskiej w Dzierżoniowie (umowa cywilnoprawna).


I Wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie minimum zawodowe, dodatkowym atutem będzie wykształcenie średnie,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwo polskie.


Dodatkowe:

 • ukończony kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • kultura osobista oraz mądrość życiowa/ dojrzałość,
 • odporność na stres,
 • kompetencje osobiste, komunikatywność, zaangażowanie, asertywność, samodzielność,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem, w szczególności z klientem trudnym, a także umiejętność rozwiązywania konfliktów i negocjacji,
 • umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji oraz odpowiedzialność.


Do zadań opiekuna ogrzewalni w szczególności będzie należało:

 • pełnienie dyżuru w godzinach funkcjonowania ogrzewalni (planowane godziny od 18:00 do 8:00),
 • dokonywanie przyjęć osób zgłaszających się do placówki (wpis do ewidencji przyjęć),
 • przeprowadzenie wstępnego rozeznania pod kątem ewentualnych zagrożeń związanych z przyjęciem do placówki (choroby zakaźne, niepełnosprawność uniemożliwiająca samodzielne funkcjonowanie, pozostawanie pod stałą opieką medyczną itp.),
 • zapoznanie osoby bezdomnej z treścią regulaminu placówki,
 • dokonywanie i nadzorowanie działań na rzecz poprawy aktualnego stanu osoby (pomoc przy kąpieli, wymiana odzieży lub jej dezynfekcja, podanie ciepłego napoju, w razie potrzeby konsultacja lekarska),
 • bezpośredni nadzór nad osobami przebywającymi w ogrzewalni pod kątem ich bezpieczeństwa,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania placówki (rejestr osób korzystających, niezbędne oświadczenia, dziennik raportów),
 • współpraca z innymi instytucjami pracującymi na rzecz osób bezdomnych (OPS, policja, służba zdrowia, organizacje pozarządowe).III Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy (w załączeniu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty);
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna ogrzewalni;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 57 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w załączeniu)IV Informacje dodatkowe:

 • liczba stanowisk: 3
 • forma i czas trwania zatrudnienia: umowa cywilno–prawna (do 30 kwietnia 2021r.), zgodnie z ustalonym harmonogramem funkcjonowania ogrzewalni,
 • dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „opiekun ogrzewalni”- w Biurze Obsługi Klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24.
 • o terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
 • w przypadku dużej liczby kandydatów Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.


 
Ogrzewalnia ma charakter placówki interwencyjnej, zapewniającej pomoc doraźną i tymczasową osobom bezdomnym w najtrudniejszej sytuacji życiowej.
Ogrzewalnia jest przeznaczona dla osób bezdomnych (bez dachu nad głową), przebywających w miejscach publicznych i niemieszkalnych, które znajdują się w kryzysowej sytuacji, wymagają interwencji i pomocy w zakresie zapewnienia schronienia oraz ochrony zdrowia i życia, szczególnie w sytuacji obniżonej temperatury W placówce obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz zakaz palenia tytoniu.

Dokumenty do pobrania

Polecane informacje:

 • Kilkadziesiąt starych pieców mniej

  39,5 tys. zł – tyle pieniędzy trafi do mieszkańców Dzierżoniowa, którzy w ubiegłym roku wymienili swoje stare, węglowe piece na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Dzierżoniów...

  Czytaj dalej
 • W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego, lokalnego telefonu zaufania 883-993-525. Dowiesz się, gdzie i na jakie wsparcie możesz liczyć w Dzierżoniowie.

  Przemoc domowa, uzależnienia? Zadzwoń na lokalny telefon zaufania

  W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego,...

  Czytaj dalej
 • W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych. Można jeszcze do niej dołączyć. Zajęcia prowadzi psycholog Joanna Pawlak.

  Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą i współuzależnieniami

  W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych....

  Czytaj dalej
 • Dobiega końca rewitalizacja parku im. Janusza Kusocińskiego

  Jak zmienia się park im. Janusza Kusocińskiego

  - To jeszcze nie jest efekt końcowy, ale zmiany są już widoczne. Pielęgnacja istniejącej zieleni, dużo nowych nasadzeń, wyremontowane ścieżki i alejki, nowa "mała architektura"....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C