Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych

27-08-2020
Burmistrz Dzierżoniowa ogłosił nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych. Poniżej najważniejsze informacje o warunkach naboru.

Burmistrz Dzierżoniowa ogłosił nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych. Poniżej najważniejsze informacje o warunkach naboru.

Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

1. Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań określonych w budżecie Gminy i przydzielonych w rocznym harmonogramie udzielania zamówień publicznych polegających w szczególności na:
       a) przygotowaniu i publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz wszelkich zmian z nim związanych,
       b) przygotowaniu i publikacji SIWZ oraz jej zmian,
       c) przygotowaniu i przekazaniu dokumentacji wykonawcom,
       d) przygotowywaniu i przekazaniu odpowiedzi na pytania wykonawców,
       e) kontroli wniesienia przez Wykonawców wadium,
       f) przygotowywaniu i przesyłaniu wykonawcom wezwań do uzupełnień i wyjaśnień,
       g) sporządzeniu protokołu z postępowania wraz z załącznikami,
       h) ogłoszeniu i publikacji wyników postępowania oraz ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i ogłoszeń o zmianie umowy,
       i) przygotowaniu wniosku o zwolnienie z wadium,
       j) udział w pracach Komisji Przetargowej,
       k) aktywne monitorowanie zmian prawnych i rynkowych w zakresie zamówień publicznych,
       l) archiwizacja dokumentacji.
2. Przygotowywanie  Zarządzeń Burmistrza dla zamówień przydzielonych w harmonogramie udzielania zamówień publicznych.
3. Przygotowywanie projektów Pism Okólnych związanych z powołaniem komisji przetargowych dla zamówień przydzielonych w harmonogramie udzielania zamówień publicznych.
4. Współpraca z pracownikami Urzędu oraz jednostek podległych w zakresie wniosków o przeprowadzenie zamówień publicznych.
5. Prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych.
6. Realizacja zamówień publicznych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Charakter wymagań na stanowisku pracy:
    1. Wykształcenie: wyższe
    2. Wymagania konieczne:
       a) obywatelstwo polskie,
       b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
       c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
       d) nieposzlakowana opinia,
       e) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych oraz przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych,
       f) znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
       g) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
       h) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.
    3. Wymagania dodatkowe:
       a) umiejętność planowania i organizacji pracy,
       b) umiejętność pracy w zespole,
       c) umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Informacja o warunkach zatrudnienia:
    a) Wymiar czasu pracy: 1 etat.
    b) Czas pracy: równoważny jednozmianowy.
    c) Umowa o pracę na czas zastępstwa.
    d) Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:
   1. Curriculum vitae,
   2. List motywacyjny,
   3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej),
   4. Kopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie,
   5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
   8. Kopie dokumentów potwierdzających wymagania określone w części II pkt 2.
   9. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory w ramach umowy na zastępstwo - nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych,
   10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory w ramach umowy na zastępstwo - nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych.
   11. Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

Szczegółowe informacje

Polecane informacje:

 • Kilkadziesiąt starych pieców mniej

  39,5 tys. zł – tyle pieniędzy trafi do mieszkańców Dzierżoniowa, którzy w ubiegłym roku wymienili swoje stare, węglowe piece na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Dzierżoniów...

  Czytaj dalej
 • W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego, lokalnego telefonu zaufania 883-993-525. Dowiesz się, gdzie i na jakie wsparcie możesz liczyć w Dzierżoniowie.

  Przemoc domowa, uzależnienia? Zadzwoń na lokalny telefon zaufania

  W twojej rodzinie występuje problem przemocy domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla kogoś znajomego lub bliskiego będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzystaj z bezpłatnego,...

  Czytaj dalej
 • W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych. Można jeszcze do niej dołączyć. Zajęcia prowadzi psycholog Joanna Pawlak.

  Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą i współuzależnieniami

  W ramach programu „Aktywne wsparcie” rozpoczęły się w dzierżoniowskim OPS-ie zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych....

  Czytaj dalej
 • Dobiega końca rewitalizacja parku im. Janusza Kusocińskiego

  Jak zmienia się park im. Janusza Kusocińskiego

  - To jeszcze nie jest efekt końcowy, ale zmiany są już widoczne. Pielęgnacja istniejącej zieleni, dużo nowych nasadzeń, wyremontowane ścieżki i alejki, nowa "mała architektura"....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C