Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Badanie satysfakcji

Badania prowadzone przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie prowadzone są na podstawie „Procedura przeprowadzania badań ankietowych Klientów i partnerów Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” wprowadzonej Pismem Okólnym nr 98/12 z dnia 4 października 2012r. . Celem badań prowadzonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie jest uzyskiwanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta oraz usprawnianie procesów dla spełniania oczekiwań Klienta zewnętrznego i wewnętrznego, a w konsekwencji osiąganie wyższych wskaźników oraz poprawy wizerunku Urzędu i całego miasta. Badania prowadzone są cyklicznie. Badania mogą być przeprowadzone na zlecenie Urzędu także przez firmę zewnętrzną lub przy jej współpracy.

Badaniami obejmuje się:

a) Klienta zewnętrznego, którym są:

  • mieszkańcy Dzierżoniowa,
  • wybrane podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne na terenie Dzierżoniowa,
  • wybrane jednostki podległe Urzędowi miasta i ich klienci,
  • wybrane urzędy Gmin oraz instytucje administracji, w tym z miast partnerskich,
  • inni partnerzy Urzędu Miasta.

b) Klienta wewnętrznego, którym są:

  • pracownicy Urzędu Miasta.

Typy i cykliczność badań prowadzonych przez Urząd Miasta:

a) Badanie satysfakcji Klienta Urzędu Miasta ( BOK i wydziałów) – raz w roku,

b) Badanie satysfakcji pracownika Urzędu Miasta – raz w roku. Możliwe jest dodatkowe badanie,

przeprowadzone na wniosek Kierownictwa Urzędu, bądź grupy pracowniczej w ważnej dla organizacji sprawie.

c) Badanie satysfakcji Klienta – partnera Urzędu Miasta (wybrane podmioty gospodarcze, miasta partnerskie,

jednostki podległe i ich klienci oraz inne jednostki organizacyjne na terenie miasta (w tym organizacje pozarządowe) – raz

w roku

d) Badanie preferencji dotyczących ważnych dla lokalnej społeczności zadań realizowanych przez

samorząd gminny - w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w kadencji samorządu. Badanie może być

łączone z badaniem satysfakcji Klienta lub partnera.

e) Badanie jakości życia w gminie - prowadzone co dwa lata z zastosowaniem celów wyznaczonych w Strategii

Miasta

f) Badania porównawcze w zakresie realizowania procesów – banchmarking. Badanie prowadzone jest

wśród urzędów miast - partnerów benchmarkingowych wg odrębnej procedury.

g) Inne – zależnie od potrzeb.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C